Reklamacje

Adres do reklamacji: ul. Słoneczna 9/2 41-506 Chorzów tel.: 605 484 673 email: sklep@narzedziaprimo.pl

Opis procedury reklamacji:

Kupujący, będący konsumentem, może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@narzedziaprimo.pl, lub w formie pisemnej na adres do reklamacji Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres do reklamacji pocztą tradycyjną.

 

ADRES DO REKLAMACJI

PRIMO FHU Leszek Skrudlik
ul. Słoneczna 9/2
41-506 Chorzów
Formularz Reklamacji Towarów
  •